O blogu

O blogu

Po dolgoletnem delu s Slovenci po svetu, ki sem ga opravljal kot glavni tajnik Slovenske izseljenske matice sem začutil potrebo, da ta moja aktivnost ne zbledi.  Več kot 23 let sem opravljal delo, ki me je veselilo in istočasno žalostilo. Odhodi mnogih, ki sem jih tudi osebno poznal so bili v  večini primerov v začetku mišljeni kot začasni. Žal so največkrat ostali trajni. Njihova življenja;  težave , napori, uspehi in tudi razočaranja so postala del mojega življenja. Velikokrat  so me obremenjevale dostikrat tudi razveseljevala.

Potem , ko sem se konec leta 2012 upokojil sem se poizkusil zavestno umakniti s tega področja. Ni šlo.. Stiki so ostali, spomini tudi. Vprašanja so se kar porajala.  Moram poizkusiti osvetliti vsaj delček , upanj, želja, strahu,  ki so povezana   s kovčkom.

Janez Rogelj