Kategorija: Zgodovina izseljevanja – Slovenija

Slovenski izseljenci so se vračali, tudi za stalno.

Takoj po drugi svetovni vojni so v tujini delovali pooblaščenci in delegacije, katerih naloga je bila ponuditi izseljencem pomoč pri njihovem vračanju v domovino. Medtem ko se je ob koncu vojne relativno močno povečalo izseljevanje, predvsem sodelavcev poraženih sil in njihovih somišljenikov ter nasprotnikov nove državne ureditve, se je hkrati začel tudi proces vračanja predvojnih … Nadaljuj z branjem Slovenski izseljenci so se vračali, tudi za stalno.

PRISPEVKI K ZGODOVINI SLOVENSKEGA IZSELJENSTVA

Organiziranost skrbi za Slovence po svetu po drugi svetovni vojni. 3.del Leta 1946 je bila v okviru Ministrstva za delo FLRJ v Zagrebu ustanovljena Uprava za izseljensko službo. To je bilo pravzaprav nadaljevanje komisariata za izseljence v stari Jugoslaviji, ki je prav tako imel sedež v Zagrebu. Leta 1947 je bila zgoraj omenjena uprava ukinjena … Nadaljuj z branjem PRISPEVKI K ZGODOVINI SLOVENSKEGA IZSELJENSTVA

Slovensko izseljenstvo po prvi svetovni vojni v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev

Po prvi svetovni vojni se izseljevanje iz naših krajev ni zaustavilo, spremenile so se le smeri izseljevanja. Primorski Slovenci, ki so v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno živeli pod Italijo, so se zaradi težkih gospodarskih razmer in nacionalnih pritiskov fašistične Italije še vedno izseljevali predvsem v dežele Latinske Amerike. Prav tako pa so … Nadaljuj z branjem Slovensko izseljenstvo po prvi svetovni vojni v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev

Slovensko izseljenstvo v času Avstro-ogrske monarhije

Izseljevanje slovenskega prebivalstva je bilo vedno le del širšega, splošnega jugovzhodnega evropskega toka izseljenstva, ki je z vzhoda in juga potekal na zahod in sever Evrope. Njegov začetek sodi v 19. stoletje, ko je začelo prebivalstvo Evrope skokovito naraščati. V letih od 1860 pa do 1910 se je na primer iz Evrope izselilo že okoli … Nadaljuj z branjem Slovensko izseljenstvo v času Avstro-ogrske monarhije