Zgodovina SIM – 19 del: SIM JE USPEŠNO VODILA TUDI KOORDINACIJO IZSELJENSKIH MATIC REPUBLIK IN POKRAJIN V SFRJ ( KOMI)

Alojzij Šuštar, Stane Kolmn, duhovnik Bohinc1424

Leta 1974 so v Sloveniji začela veljati ustavna določila o večji vlogi republik in pokrajin. Pri tem je treba povedati, da je imela SIM v Sloveniji vso podporo in tako je lahko uveljavila decentralizacijo tudi na tem področju. To seveda zaradi izredno močnega Zveznega sekretariata za zunanje zadeve, kamor je sodilo izseljenstvo, ni bilo enostavno.

V tem letu je SIM v okviru priprav na 30-letnico svojega delovanja sprožila postopek za spremembo in dopolnitev Statuta in uvedla priznanja, ki jih je začela podeljevati izseljencem, njihovim organizacijam in vsem drugim dejavnikom na tem področju.

Leta 1979 je občni zbor SIM za novega predsednika izvolili Staneta Kolmana. Rojen je bil leta 1923 v Pivki, gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, univerzo pa v Beogradu. Po italijanski zasedbi Ljubljane se je vključil v NOB.

Po končani vojni je opravljal različne naloge v novi jugoslovanski vladi v Beogradu; bil je tudi osebni tajnik Edvarda Kardelja. Leta 1949 je začel delati v diplomaciji v Parizu, Metzu in v Ankari. Zlasti v Metzu se je srečeval z mnogimi slovenskimi izseljenci in spoznaval njihovo življenje, delo in mnoge težave, ki spremljajo življenje naših rojakov na tujem.

Imenovan je bil za jugoslovanskega veleposlanika v Mongoliji in pozneje v Vatikanu. V tem obdobju so se ob sicer izboljšanem političnem vzdušju znatno izboljšali tudi odnosi med Jugoslavijo in Svetim sedežem. Po vrnitvi v Ljubljano je prevzel mesto predsednika Komisije SR Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi. Umrl je v Ljubljani 1991

Kot predsednik SIM je obiskal mnogo slovenskih rojakov v tujini tako v evropskih državah kot tudi v Severni in Južni Ameriki ter Avstraliji in poglobil stike z njihovimi organizacijami, društvi in posamezniki.

S finančnimi sredstvi Izvršnega sveta Skupščine SRS so v letu 1979 delno adaptirali prostore SIM, delno pa sKolman (SIM) in Štekar predsednik Triglava3013o obnovili tudi pisarniško opremo, kar je ne le prispevalo k boljšemu počutju naših rojakov v prostorih SIM, temveč je med njimi pripomoglo tudi k ustvarjanju nove predstave o skrbi in pozornosti, ki jo slovenskim izseljencem posveča SR Slovenija.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s