Category: SIM

Skrbeli so za Slovence po svetu: Matjaž Jančar – Tažo (1940 – 1996)

Predsednik SIM Matjaž Jančar (prvi z leve) skupaj s sodelavko Heleno Drnovšek (druga z leve) sta pogosta sprejemala izseljence iz ZDA Z Matjažem Jančarjem-Tažotom sem se srečal takoj , ko sem postal tajnik Slovenske izseljenske matice ( SIM) – spomladi 1988. Spominjam se, da je bil eden izmed prvih klicev iz ZDA, ki sem ga … Nadaljuj z branjem Skrbeli so za Slovence po svetu: Matjaž Jančar – Tažo (1940 – 1996)

Zgodovina SIM – 19 del: SIM JE USPEŠNO VODILA TUDI KOORDINACIJO IZSELJENSKIH MATIC REPUBLIK IN POKRAJIN V SFRJ ( KOMI)

Leta 1974 so v Sloveniji začela veljati ustavna določila o večji vlogi republik in pokrajin. Pri tem je treba povedati, da je imela SIM v Sloveniji vso podporo in tako je lahko uveljavila decentralizacijo tudi na tem področju. To seveda zaradi izredno močnega Zveznega sekretariata za zunanje zadeve, kamor je sodilo izseljenstvo, ni bilo enostavno. … Nadaljuj z branjem Zgodovina SIM – 19 del: SIM JE USPEŠNO VODILA TUDI KOORDINACIJO IZSELJENSKIH MATIC REPUBLIK IN POKRAJIN V SFRJ ( KOMI)

Zgodovina SIM – 18 del: Zakaj tako slabe vezi?

Foto od leve proti desni: Franc Žugel glavni tajnik , Jože Hartman predsednik Občnega zbora  in Drago Seliger predsednik Slovenske izseljenske matice. Na občnem zboru maja 1971 je bil izvoljen peti predsednik SIM Drago Seliger, ki jo je vodil do maja 1979.Pred njim so SIM vodili: Tone Seliškar, Ivan Regent, Zima Vrščaj in Jože Pirkovič. … Nadaljuj z branjem Zgodovina SIM – 18 del: Zakaj tako slabe vezi?

Zgodovina SIM 17. del: Obiski izseljencev v Slovenijo – vse več in večkrat.

Za predsednika SIM je bil kot četrti predsednik ( za Tonetom Seliškarjem, Ivanom Regentom in Zimo Vrščaj) leta 1968 izvoljen Franc Pirkovič. V triletnem obdobju njegovega vodenja SIM se je število izseljencev, ki so prihajali v matično domovino na obisk, močno povečalo. Temu ustrezno se je večala potreba po razširjeni dejavnosti SIM, ki je v … Nadaljuj z branjem Zgodovina SIM 17. del: Obiski izseljencev v Slovenijo – vse več in večkrat.